Avinguda de Santa Teresa, 16 Jesús - Tortosa

CELEBRACIÓ DE SANT ENRIQUE DE OSSÓ