Avinguda de Santa Teresa, 16 Jesús - Tortosa

Història de la Casa

En 1897 es va posar la primera pedra de l’edifici destinat a ser el noviciat de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, sent superiora general Rosario Elías. El nou edifici, que substituïa al que el fundador dona la Companyia, Sant Enric de Ossó, havia fet construir en 1878, es va inaugurar en 1901. En 1908 es van traslladar allí, des de Gilet, València, les restes del fundador.

Durant molts anys va ser l’únic noviciat de la Companyia. Donades les possibilitats de la casa, amb el temps va anar acollint diferents tipus de serveis: Casa d’Espiritualitat, Enrique de Ossó va voler des del principi que fora lloc d’acolliment per a grups o persones que busquen una experiència d’oració o de convivència. Internat, per a les alumnes del col·legi de Tortosa i residència per a germanes majors. En 1994 es va prendre la decisió de traslladar el noviciat a Saragossa.